ampastry

Cakes (allergens)

Item NameDairyEggsNutsGlutenSoya
Baked Strawberry Cheesecakeyesyesnoyesno
Bulgarian Biscuit Cakeyesyesnoyesno
Carrot Cakeyesyesnoyesno
Chocolate Mint Mascarpone with Raspberriesyesyesnoyesno
Gluten Free Almond Peach Cakeyesyesyesnono
Green Tea Ganache Tartyesyesnoyesyes
Lemon Loaf Cakeyesyesnoyesno
Marble Cakeyesyesnoyesno
Oreo Cakeyesyesnoyesyes
Ricotta Cakeyesyesnoyesno
Royal Cakeyesyesyesyesno
Strawberries n' creamyesyesnoyesno
Tiramisuyesyesnoyesno
Vegan Salted Espresso Chocolate Tartnononoyesno
Keto Chocolate Nut Tartyesnoyesnono