ampastry

Cakes (allergens)

Item NameDairyEggsNutsGlutenSoya
Baked Strawberry Cheesecakeyesyesnoyesno
Banoffee Cheesecakeyesyesyesyesno
Bulgarian Biscuit Cakeyesyesnoyesno
Carrot Cakeyesyesnoyesno
Carrot Cake Cheesecakeyesyesyesyesno
Chocolate Mint Mascarpone with Raspberriesyesyesnoyesno
Green Tea Ganache Tartyesyesnoyesyes
Marble Cakeyesyesnoyesno
Oreo Cakeyesyesnoyesyes
Ricotta Cakeyesyesnoyesno
Tiramisuyesyesnoyesno
Vegan Salted Espresso Chocolate Tartnononoyesno
Keto Chocolate Nut Tartyesnoyesnono